sobota 7. července 2018

Výstava Fenomén Charlemont v libereckých Lázních

V libereckých Lázních probíhá až do 9.9.2018 zajímavá výstava nazvaná Fenomén Charlemont. Představuje tvorbu tří zástupců vídeňské umělecké rodiny Charlemontových - tří bratrů: Eduarda (1848 - 1906), Huga (1850 - 1939) a Theodora (1859 - 1938).
Všichni tři byli vynikajícími umělci své doby, Eduard například opakovaně úspěšně vystavoval na pařížském Salonu, jeho nástěnné malby zdobily foyer Burgtheatru. Hugo se podílel na kostýmech vytvořených u příležitosti výročí svatby císařského páru, pracoval na výzdobě vily Hermes v Lainzer Tiergarten pro císařovnu Sisi, věnoval se krajinomalbě. Theodor byl sochař, vytvořil například brněnský pomník přírodovědce Gregora Mendela či pracoval na výzdobě vídeňského parlamentu. 

Charlemontovi byli spjati i s libereckou rodinou Liebiegových - Eduard vytvořil řadu vynikajících podobizen členů rodiny Liebieg a s nimi spřízněných Mallmannů (za Portrét Alice de Mallmann získal medaili na Salonu v Paříži), Hugo je autorem obrazu, na kterém je Theodor Liebieg se svou snoubenkou Marií Idou na projížďce v automobilu Victoria Benz, sochař Theodor pak zase tvořil busty příslušníků rodu, např. portrét Heinricha Liebiga. 

Díla všech těchto umělců si právě teď můžete prohlédnout v podbazénové hale. Společnost jim dělá i osobní automobil Benz Victoria s výrobním číslem 76, první automobil v českých zemích a třetí v rakouskou-uherské monarchii. Baron Theodor von Liebieg si Victorii koupil v roce 1893 a o rok později s ní podnikl první dálkovou jízdu na světě - do rodinného sídla v Gondorfu nad Moselou. Cesta trvala 69 hodin při průměrné rychlosti 13,6 km. Celkem s Victorií baron najel dvacet tisíc kilometrů. Od roku 1946 je Victorie součástí sbírek Národního technického muzea v Praze, odkud byla také na výstavu zapůjčena. Více zde a zde.


Fenomén Charlemont
Eduard, Hugo a Theodor
17. 5. – 9. 9. 2018
Kurátor Zuzana Štěpanovičová

Žádné komentáře:

Okomentovat