neděle 20. března 2022

Blanka Kirchner: Dvojtečka (výstava)

 


Blanka Kirchner a její výstava Dvojtečka mě nadchla. Asi se mi přesně strefila do nálady, nicméně její práce se vzpomínkami a s jejich formou mě naprosto dostala. Originální, povzbudivé, zábavné, nabíjející a kouzelné. Asi jako když jsem před mnoha a mnoha lety poprvé narazila na Kateřinu Šedou a její Nic tu není...Blanka Kirchner
*1982, Liberec

Ve své tvorbě se zabývám použitím textu a deníkových zápisků v uměleckém díle. Zároveň se zaměřuji na autorské psaní jako takové. Má práce se skládá ze sbírání, vytváření kolekcí, zapisování, fotografování a práce s nalezeným materiálem. Zajímá mě individualita každého z nás a prolnutí osobní sféry do veřejné a naopak. Zaznamenávám to, jak se člověk mění, jak se nám všem s věkem mění pohled na svět, jak se svět vyvíjí. Fascinuje mne, že lze náš život reflektovat a zaznamenávat pouze do pomíjivého momentu TEĎ…to co se stane, můžeme pouze předvídat, ale nikdy si nemůžeme být jistí…o zítřku předem nikdo nic neví.

Mám ráda život a s nadšením vše zaznamenávám a sbírám (poznámky, fotografie, nalezené fotografie, deníkové zápisky). Má díla v nejrůznějších podobách odkazují ke konkrétní části mého života a přestože mé soukromí není to, co chci vystavovat na odiv, vždy je v mých dílech určitý prvek autobiografičnosti a nikdy ho nemohu zcela vyloučit.

Zajímám se o osobní paměť každého z nás, příběhy, litaraturu, život, smrt, lásku, osoby kolem mně a každodenní život, který přináší ty nejlepší, magické a paradoxní příběhy či situace.
MgA. Blanka Kirchner

Blanka Kirchner je absolventkou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FUD UJEP) v Ústí nad Labem, obor Fotografie a digitální média. Na FUD UJEP v letech 2010 – 2013 pracovala jako odborná asistentka v ateliéru Performance (nyní Prostor – objekt – akce), který vede doc. Jiří Kovanda. Její dokumentující umělecké aktivity vycházejí zejména ze systematicky produkovaných denních záznamů, deníkových zápisků, autorských textů, korespondencí a různých slovních a větných happeningů. Její práce vyšly knižně pod názvy Pět žen. Jedna věta denně. (2018, spolupráce s E. Konečnou, M. Turčínovou, K. Konečnou, M. Cibikovou) a Nikdo nikdy nepochopí, jaké to je, být někým jiným (2014). V současné době pracuje na své třetí knize s názvem Dvojtečka.Od roku 2019 působí na Katedře umění FUA TUL, jako lektorka předmětu Výtvarný ateliér. Od roku 2021 působí na FUA TUL jako proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy.Žádné komentáře:

Okomentovat